General forsamling 2024

I år finder dette sted torsdag d. 21 marts kl. 2000 i vores lokaler.

Dagsorden iht. vedtægter.

73 fra bestyrelsen